Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

FIKOMP SERWIS Dawid Fik ul. Pomorska 88, 80-345 Gdańsk, REGON: 221249398, NIP: 583-290-69-20 (określane w tej polityce jako „my”, „nas”, „nasze”, „serwis” lub „Fikomp”).

2. Dane osobowe, które gromadzimy:

a) w przypadku zlecenia naprawy / reklamacji sprzętu w serwisie:
• imię i nazwisko / nazwę firmy
• numery telefonów
• opcjonalnie adres e-mail
• opcjonalnie adres, na który mają być wystawiane rachunki/faktury/odesłany sprzęt

b) w przypadku zamówienia naprawy w domu/firmie Klienta:
• imię i nazwisko / nazwę firmy
• numery telefonów
• adres e-mail
• adres pocztowy
• opcjonalnie adres, na który mają być wystawiane rachunki/faktury/odesłany sprzęt

c) w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
• adres e-mail

3. Jak i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:

Twoje dane przede wszystkim wykorzystujemy do kontaktowania się z Tobą, głównie telefonicznie lub pocztą internetową w celu realizacji zleconej nam naprawy lub zamówienia, informacji o rozpatrzeniu reklamacji, a także w celu odpowiedzi na zadane pytania poprzez pocztę elektroniczną e-mail. W szczególnych przypadkach kontaktujemy się z Tobą listownie, jeżeli dysponujemy adresem pocztowym.
Na Twój numer telefonu lub adres e-mail możemy wysyłać również wiadomości o istotnych zmianach u nas jak np.: zmiana godzin otwarcia, zmiana lokalizacji, zmiana regulaminu, zmiana danych kontaktowych, itp.
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na stosowanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego lokalu oraz zapobiegania i wykrywania przestępczości i zachowań antyspołecznych.

4. Udostępnianie danych osobowych:

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np.: biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz instytucjom płatniczym.
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
Twoja dane możemy udostępniać także organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym oraz sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).
Twoje dane możemy również udostępniać w przypadku sprzedaży lub przeniesienia własności firmy lub jego części.

5. W jaki sposób chronimy dane osobowe:

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe oraz blokady dostępu, a podczas przesyłania Twoich danych, są one szyfrowane przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL), aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
Dane osobowe w formie papierowej, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane w siedzibie firmy, a dostęp do nich ma tylko właściciel oraz osoby przez niego upoważnione, które potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Dane w formie elektronicznej przechowywane są na serwerach Intertele S.A (NIP: 8131175106) oraz AB-COM Arkadiusz Bednarczyk (NIP: 8391244413), gdzie mamy wykupiony hosting. Wymagamy od Intertele S.A. oraz AB-COM Arkadiusz Bednarczyk zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Firma Intertele S.A oraz AB-COM Arkadiusz Bednarczyk nie są przez nas upoważnione do udostępniania ani wykorzystywania gromadzonych przez nas danych.
Egzekwujemy fizyczne i elektroniczne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.
Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie.

6. Jak długo korzystamy z danych osobowych:

a) w przypadku zlecenia naprawy / reklamacji sprzętu w serwisie:
Podane przez Ciebie imię i nazwisko, numery telefonów i opcjonalny adres, na który mają być wystawiane rachunki przechowywane są bezterminowo, w celu zachowania historii zleceń oraz ustalenia okresu gwarancji w przypadku reklamacji.

b) w przypadku zamówienia naprawy w domu/firmie Klienta:
Podane przez Ciebie imię i nazwisko / nazwa firmy, numery telefonów i adres pocztowy przechowywane są nie dłużej niż 24 miesięce. Natomiast adres e-mail i opcjonalny adres, na który mają być wystawiane rachunki przechowywane są bezterminowo, w celu zachowania historii konwersacji oraz ustalenia okresu gwarancji w przypadku reklamacji.

c) w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
Podany przez Ciebie adres e-mail przechowywany jest bezterminowo (jednak najczęściej nie dłużej niż 36 miesięcy), w celu zachowania historii konwersacji.

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Jak wykorzystujemy pliki cookie:

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych stron internetowych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.
Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych usługach, mogą one zostać użyte do ulepszania sposobu działania i poprawy wydajności naszych stron internetowych

8. Prawa dostępu do danych:

Masz prawo do wglądu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenia informacji. Aby otrzymać informację o Twoich danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 797 173 371 lub kontakt mailowy: biuro@fikomp.pl